Isabelle de Moffarts 

Nieuw adres:

Advocaat
 • Advocaat aan de Balie te Brussel (Franstalige Orde) sedert 1994
 • Lic. rechten (UCL, 1993)

Voorkeurmatieres

 • Onroerend goed: bouw, huur, verkoop, mede-eigendom,…
 • Familierecht: echtscheiding, adoptie, afstamming, vereffening en verdeling, nalatenschap,…
 • Aansprakelijkheid: lichamelijke schade, medische aansprakelijkheid, verkeer,…
 • Asiel, verblijf en nationaliteit
 • Slachtoffers van misdrijven

Talen

Nederlands, Français, English, Italiano

Meer dan twintig jaar ervaring bij de Balie hebben me geleerd wat voor u belangrijk is :

 • Kwaliteitswerk en overtuigingskracht
 • Beschikbaar om uw vragen te beantwoorden of om uw suggesties op te nemen
 • Nauwe samenwerking om uw doelstellingen af te lijnen en een strategie op te stellen
 • Bekommerd om efficiënt te werken
 • Open dialoog over de verhouding kosten/baten van mijn tussenkomst